Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
În această ediție:

O inițiativă legislativă a fost elaborată cu privire la anumite măsuri de suspendare a rambursării creditelor („Inițiativa”), conform informațiilor disponibile online pe website-ul Senatului - https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b115&an_cls=2020 [accesat ultima oară pe 26 martie 2020]. 

Derularea procesului legislativ: Inițiativa a fost înaintată spre dezbatere în cadrul Senatului, în calitate de primă cameră. Ulterior adoptării sale de către Senat, Inițiativa (amendată, dacă va fi cazul) va fi înaintată Camerei Deputaților, în calitate de cameră decizională.

Principalele dispoziții: Inițiativa se aplică atât instituțiilor de credit, cât și instituțiilor financiare nebancare, în calitate de creditori. În ceea ce privește debitorii, Inițiativa vizează, în principiu, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, profesioniștii, întreprinderile familiale, precum și întreprinderile mici și mijlocii (IMM). Cu toate acestea, pentru a beneficia de drepturile acordare prin Inițiativă, debitorii nu trebuie să înregistreze întârzieri la plată (principal și / sau dobândă) mai mari de 90 de zile; în ceea ce privește IMM-urile, acestea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: (i) în calitate de angajator, se încadrează în condițiile și prevederile vizând „șomajul tehnic” conform OUG nr. 30/2020 (care stabilește anumite măsuri în domeniul protecției sociale în contextul actual); și (ii) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării (conform informațiilor disponibile pe website-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului.)

Inițiativa prevede că debitorii pot solicita suspendarea executării obligațiilor de plată a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate până la data intrării în vigoare a legii. Astfel, prevederile legii nu se aplică împrumuturilor acordate după această dată.

Perioada suspendării este până la data de 30 septembrie 2020 și determină prelungirea corespunzătoare a maturității creditului (calculată de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor).

Debitorii care doresc să beneficieze de această suspendare și îndeplinesc condițiile prezentate mai sus trebuie să trimită creditorilor o solicitate în acest sens, în format letric sau prin poștă electronică, până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României.

În plus, Inițiativa prevede că instituțiile financiare nebancare (IFN-urile) care înregistrează dificultăți financiare ca urmare a procesului de suspendare, pot beneficia de împrumuturi, în condițiile prevăzute de OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare aplicabile IMM-urilor. 

Pregătit de către:
Elena Lăzărescu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Radu Diaconu – Associate Partner, Radu și Asociații SPRL